Akıl Oyunları Atölyesi

Akıl oyunları sınıfımızda, öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varması, geliştirmesi ve zekâyı yönetme becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.

Zekâlarını yönetebilen bireyler; pratik düşünebilen, problemlere kalıcı çözümler sunan, strateji geliştirebilen ve karar verme yetisi güçlü kişilerdir.