ANAOKULU

İlimkent Anaokullarında öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını destekleyen gelişimsel ve çocuk merkezli bir program uygulanmaktadır.

Eğitimde ‘’drama’’ yöntemiyle çocuğa ‘’yaparak  ve yaşayarak’’ öğretirken ‘’Montessori’’  eğitim tekniklerinden yararlanarak ‘’çocuğun bireysel becerilerine, ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun yöntemlerle’’ eğitim vermekteyiz. Çocukların gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak, uzmanlar tarafından hazırlanan sınıflarımızda; güncel eğitim materyalleri, eğitim teknolojileri ve zengin uyarıcı çevreyle desteklenerek, öğrencilerimize yaparak-yaşayarak-keşfederek “Yaşamsal Deneyim” kazanma fırsatı sunmaktayız.

Eğitim programımız hazırlanırken aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır.

  • Çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel farklılıkları ve yakın çevre özellikleri.
  • Çocuktaki potansiyelin en üst düzeyde açığa çıkarılması.
  • Bilişsel, fiziksel, dil, sosyal-duygusal gelişimi ve özbakım becerileri desteklenerek çok yönlü ve bütüncül bir gelişim sağlanması
  • Milli ve manevi değerlerine bağlı, kültüründeki önemli şahsiyetleri tanıyıp örnek alan bireyler yetişmesi hedeflenmiştir