Zemzem KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

Mezun Olduğu Okul: İnönü Üniversitesi

Branşı: Fen Bilgisi Öğretmeni